Közhasznúsági jelentések
 
Keresés KEM Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. éves fõbb adatai

  1. Mérleg beszámoló adatai
Megnevezés Adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök 155.187
Forgóeszközök 162.253
Aktív idõbeli elhatárolások 1.881
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 319.321
Saját tõke 194.126
Kötelezettségek 110.748
Passzív idõbeli elhatárolások 14.447
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 319.321
 
2. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás: 120 eFt
   
3. Pályázati úton elnyert támogatás: 31.008 eFt
   
4. Megvalósított programok:
 • Vállalkozásfejlesztési tanácsadás
 • Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által támogatott program
  • GVOP-2.2.1 Alapszintû tanácsadás nyújtása (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program célkitûzéseivel összhangban a vállalkozások gazdasági versenyképességének növelése)
 • Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda – Baross Gábor program:
  • Együttmûködés a vállalkozások innovációs képességeinek fejlesztéséért.
  • Innováció-orientált tanácsadó hálózat kialakítása és mûködtetése
 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott program (HEFOP)
  • Munkaerõpiacon hátrányos helyzetû, tartósan munkanélküli nõk vállalkozó válásának elõsegítése
 • TEMPUS Közalapítvány - Grundtvig 2: Tanulási kapcsolatok programja
 • Nemzeti Civil Alapprogram
 • Mikro Hitel Program
 • Inkubátorház program
Az Alapítvány hálásan fogad minden támogatást, legyen az vállalkozói felajánlás, vagy magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlása.

Önkéntes segítõk létszáma 23 fõ, átlagos állományi létszám 7 fõ.
A magánszemélyek által 2007-ben felajánlott 120.000 Ft összegû támogatást az Alapítvány ingyenesen elérhetõ szolgáltatásainak bõvítésére fordította.

A részletes beszámoló ügyfélfogadási idõben az Alapítvány székhelyén tekinthetõ meg.