Közhasznúsági jelentések
 
Keresés KEM Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. éves fõbb adatai

  1. Mérleg beszámoló adatai
Megnevezés Adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök 152.159
Forgóeszközök 171.598
Aktív idõbeli elhatárolások 4.788
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 328.545
Saját tõke 205.428
Kötelezettségek 110.155
Passzív idõbeli elhatárolások 12.962
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 328.545
 
2. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás: 30.277 eFt
 
. Pályázati úton elnyert támogatás: 21.708 eFt
 
4. Megvalósított programok:

 • Vállalkozásfejlesztési tanácsadás
 • PHARE-CBC programok:
  • Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén.
  • Vállalkozási tanácsadás szlovákiai és magyarországi vállalkozások számára
 • Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által támogatott program
  • GVOP-2.2.1 Alapszintû tanácsadás nyújtása (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program célkitûzéseivel összhangban a vállalkozások gazdasági versenyképességének növelése)
 • Mikro Hitel Program
 • Inkubátorház program
 • Nemzeti Civil Alapprogram

Az Alapítvány hálásan fogad minden támogatást, legyen az vállalkozói felajánlás, vagy magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlása.

A magánszemélyek által 2005-ben felajánlott 24.000 Ft összegû támogatást az Alapítvány ingyenesen elérhetõ szolgáltatásainak bõvítésére fordította.  A részletes beszámoló ügyfélfogadási idõben az Alapítvány székhelyén tekinthetõ meg.